object38905340.png

Aspergis Sp. z o.o.

Grupa producentów warzywSposób pakowania szparagów

Szparagi sortujemy według wymagań odbiorców, np. na rynek niemiecki szparagi są przygotowywane na: długość 23 cm i poszczególne sorty (grubości): 14–16, 16-20, 20-26, +26. 

Szparagi pakowane są w opakowania kartonowe o masie 5 kg. W zależności od zapotrzebowania istnieje również możliwość sprzedaży szparagów w pęczkach 500 gr. Jedna paleta mieści 520 kg szparagów. Szparagi transportowane są w temperaturze +2 °C.

Posiadamy odpowiednie środki transportu wyposażone w chłodnie, którymi możemy transportować szparagi do odbiorcy.


empty