object38905340.png

Aspergis Sp. z o.o.

Grupa producentów warzywCebula

W ofercie sprzedaży posiadamy cebulę. Cebula po jej oczyszczeniu i osuszeniu jest segregowana pod względem wielkości i pakowana w opakowania zbiorcze, w zależności od potrzeb kontrahenta.

Zbiór cebuli następuje od września do października, jej sprzedaż prowadzona jest do wyczerpania zapasów.

Spółka dysponuje przechowalnią cebuli o powierzchni 1.200 m2 , która została wybudowana i wyposażona w odpowiednie linie technologiczne w latach 2010-2012. 

Jednorazowo możemy przechować do 3.500 ton cebuli, wyprodukowanej w gospodarstwach naszych członków. Przechowalnia wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia służące do jej odpowiedniego przechowywaniu, sortowania oraz pakowania.

Cebula po zwiezieniu z pola wstępnie pozbawiana jest zanieczyszczeń z ziemi i luźnych łusek. Taśmociągami umieszczana jest w poszczególnych komorach przechowalni, gdzie zostaje poddana procesowi suszenia i wentylacji. Proces ten sterowany jest automatycznie poprzez komputerowy system kontroli. Kolejnym etapem uwzględniającym już indywidualne zapotrzebowanie klienta jest sortowanie cebuli. Polega ono na jej przetransportowaniu taśmociągiem do obcinacza szczypioru, skąd trafia do sterowanej komputerowo sortowni. Cebula o określonej wielkości trafia do maszyny pakującej lub urządzenia do napełniania worków typu big bag oraz skrzynio palet. Zapakowana cebula zostaję ułożona na paletach i poprzez rampę ładowana bezpośrednio na samochody. 

Sposób pakowania cebuli:

Cebulę sortujemy według wymagań odbiorców, uwzględniając zapotrzebowanie na określoną jej wielkość i ilość. 

Oferujemy również możliwość transportu cebuli do odbiorcy.


empty